Miljøprofil

Rekvisitt er opptatt av å ta samfunnsansvar, ikke minst når det gjelder miljøet.

Vi gjenbruker all emballasje og er sertifisert miljøfyrtårn-bedrift . Det betyr at vi har forpliktet oss til å ha:

  • Energireduserende tiltak
  • Riktig håndtering av avfall
  • Gode HMS-rutiner
  • Miljøkrav ved innkjøp
  • Miljøfokus på transport og reiser 

Vi er også medlem av Grønt Punkt, som er næringslivets redskap for å sikre gjenvinning av emballasje, samt returordningen Renas.

Energieffektivisering

Som en komponentleverandør til industrien har vi mulighet til å være med å påvirke energiforbruket til norsk industri. Vi forsøker alltid å få kunden til å spare strøm ved å påpeke energisløsende løsninger og å tilby energieffektive komponenter samt transportbånd som kan redusere forbruket av vann og vaskemidler.

Les mer om hvordan din bedrift kan spare miljøet.